PRODUKTYGFI Backup - Business Edition

GFI MailEssentials

GFI MailSecurity

GFI MailArchiver

GFI MailDefense Suite

GFI FAXmaker

GFI LANguard

GFI EventsManager

GFI EndPointSecurity

GFI Network Server Monitor

GFI WebMonitor
GFI FAXmaker for Exchange/SMTP/Lotus
Sieciowy serwer faksów dla Exchange/SMTP/Lotus  GFI FAXmaker – serwer faksów nie wymagający administracji!
GFI FAXmaker for Exchange/SMTP/Lotus jest wiodącym serwerem faksowym. Integruje się z Exchange Server, Lotus Notes i popularnymi serwerami SMTP, pozwalając użytkownikom wysyłać i otrzymywać faksy oraz wiadomości SMS/tekstowe bezpośrednio z programu klienta poczty elektronicznej. Przez wykorzystanie twojej infrastruktury pocztowej i Active Directory, GFI FAXmaker osiąga niezrównaną skalowalność, pewność działania i łatwość administrowania.

Korzyści

 • Pozwala zaoszczędzić niezliczone roboczogodziny umożliwiając użytkownikom wysyłać i odbierać wszystkie swoje faksy z aplikacji pocztowej
 • Najlepsza integracja z każdym serwerem poczty dla ułatwienia instalacji
 • Wymagana jedynie minimalna administracja i szkolenie użytkowników
 • Od wielu lat najpopularniejszy serwer faksowy w opinii wielu czasopism fachowych
 • Bardzo ekonomiczna cena

  Najważniejsze właściwości programu :

  Redukcja administracji dzięki integracji z Active Directory
  GFI FAXmaker dla serwerów Exchange/SMTP/Lotus jest zaprojektowany tak, by ograniczyć administrowanie systemem. Integracja z Active Directory eliminuje potrzebę zarządzania oddzielną bazą danych użytkowników faksu i umożliwia konfiguracje ustawień bezpośrednio dla użytkowników lub grup systemu Windows.

  Obsługa Microsoft Exchange, Lotus Domino i innych SMTP serwerów
  GFI FAXmaker jest zintegrowany z serwerami Exchange 2000/2003/2007 poprzez standardowe połączenie SMTP. Active Directory nie wymaga aktualizacji schematów. Dzięki temu GFI FAXmaker jest otwarty na rozbudowę i nie jest uzależniony od nowych pakietów serwisowych i wersji Exchange. Obsługę Microsoft Exchange 5.5 zapewnia reguła routingu dla połączenia SMTP Exchange 5.5. GFI FAXmaker może być zainstalowany na serwerze Exchange lub na oddzielnej maszynie – w takim wypadku nie ma potrzeby instalowania żadnego dodatkowego oprogramowania na serwerze Exchange

  Obsługa Fax over IP (FOIP)
  GFI FAXmaker zawiera funkcjonalność Fax over IP (FOIP), która pozwala na wysyłanie faksów za pośrednictwem Internetu i łatwą integrację z istniejącą infrastrukturą IP, na przykład centralami PBX z obsługą IP. Funkcjonalność FOIP może też być stosowana do implementacji funkcji Least Cost Routing (LCR); pozwala to na redukcję wywoływanych połączeń międzynarodowych – połączenia są przekierowywane na połączenia lokalne w kraju odbiorcy. Z funkcji tej można korzystać po wcześniejszym zainstalowaniu odpowiednich urządzeń lub oprogramowania z obsługą FOIP.

  Obsługa serwerów Lotus Notes oraz SMTP/POP3
  GFI FAXmaker integruje się poprzez protokół SMTP/POP3 z Lotus Notes czy dowolnym serwerem SMTP/POP3. Produkt może być zainstalowany na serwerze poczty lub na oddzielnej maszynie. W przypadku Lotus Notes, obsługiwane jest adresowanie @FAX.

  Automatyczne dostarczanie/wewnętrzny routing faksów
  GFI FAXmaker umożliwia automatyczne przekierowanie przychodzących faksów do skrzynki odbiorczej poczty elektronicznej użytkownika lub wybranej drukarki, w oparciu o numer DID/DDI/DTMF lub linię, na której faks został odebrany. Istnieje również możliwość przesyłania faksów do publicznie dostępnego folderu lub przypisywanie do drukarki sieciowej poprzez port obsługujący faks.

  Bramka SMS pozwala na wysyłanie SMS i wiadomości tekstowych z komputera
  Bramka SMS produktu GFI FAXmaker umożliwia użytkownikom sieci wysyłanie SMS z ich miejsca pracy; to z kolei ułatwia kontakt ze współpracownikami bez względu na to, gdzie się w danej chwili znajdują. Korzystanie z bramki SMS zamiast telefonu komórkowego jest szybsze – ze względu na mniej ergonomiczną klawiaturę – oraz pozwala oszczędzić koszt wiadomości SMS.
  Możliwe jest wysyłanie SMS poprzez internetowy serwis SMS, telefon komórkowy lub kartę PCMCIA. Bramka SMS może być też używana do ostrzeżeń administracyjnych – na przykład, do wysyłania powiadomień o krytycznych awariach systemu lub problemach z aplikacjami do administratora systemu. Możliwe jest przesyłanie SMS z każdej aplikacji obsługującej pocztę elektroniczną poprzez bramkę SMS produktu GFI FAXmaker. Centralny protokół wiadomości SMS umożliwia kontrolę korzystania z tej funkcji.

  Obsługa wielu serwerów poczty i klastrów
  Dzięki elastycznej infrastrukturze, GFI FAXmaker umożliwia wysyłanie i otrzymywanie faksów użytkowników różnych serwerów poczty. Możliwa jest też obsługa struktury z wieloma różnymi serwerami - Exchange 5.5, Exchange 2000/2003 lub nawet SMTP/POP3. Aktywna i pasywna obsługa klastrów jest w pełni osiągalna, ponieważ GFI FAXmaker nie wymaga instalowania żadnego oprogramowania na samym serwerze; wystarczy skonfigurować oba serwery poczty w klastrze, aby wysyłać i otrzymywać faksy poprzez GFI FAXmaker.

  Skalowalny, solidny, wieloliniowy serwer faksów
  GFI FAXmaker zawiera solidny serwer faksów, który skaluje się do 32 linii na serwer przy użyciu kart faksów lub aktywnych kart ISDN. Dla mniejszych instalacji możliwe jest też użycie modemów. GFI FAXmaker obsługuje również sterowniki faksu systemu Windows 2000/XP/2003/2008.

  Natywna obsługa ISDN
  GFI FAXmaker obsługuje ISDN, co pozwala na użycie niedrogich aktywnych kart ISDN i uzyskanie wieloliniowości i wewnętrznego routingu za cenę znacznie niższą niż cena kart faksu wieloliniowego.

  Archiwizacja faksów do GFI MailArchiver, SQL lub innego archiwum
  GFI FAXmaker umożliwia archiwizację wszystkich faksów przy pomocy GFI MailArchiver, bazy danych SQL lub poczty elektronicznej. GFI MailArchiver jest rozwiązaniem archiwizującym, które przechowuje wszystkie wiadomości e-mail w bazie danych SQL i pozwala użytkownikom na łatwe wyszukiwanie starych wiadomości i faksów. Możliwe jest skonfigurowanie produktu GFI FAXmaker tak, aby wszystkie faksy były przekazywane do aplikacji GFI MailArchiver, dzięki czemu możliwe będzie wyszukiwanie faksów na tej samej zasadzie, co wyszukiwanie starych wiadomości e-mail. Moduł OCR umożliwia wyszukiwanie oparte na treści faksu.

  Opcjonalny moduł odczytu OCR i przekierowania
  Opcjonalny moduł OCR umożliwia konwersję wszystkich przychodzących faksów do formatu elektronicznego za pomocą technologii OCR – Optical Character Recognition. Następnie faks może zostać przekierowany do odpowiednich odbiorców w oparciu o słowa kluczowe, na przykład nazwiska lub funkcje. Jeśli GFI FAXmaker nie zidentyfikuje odbiorcy, faks zostanie przekazany domyślnemu odbiorcy. Opcja ta jest szczególnie przydatna, jeśli wszystkie faksy są archiwizowane, gdyż odczyt OCR znacznie ułatwia wyszukiwanie.

  Filtrowanie niepożądanych wiadomości
  GFI FAXmaker zawiera filtr, dzięki któremu można automatycznie usuwać niepożądane wiadomości i spam w oparciu o numer nadawcy.

  Wysyłanie faksów z dowolnej aplikacji
  Aby wysłać faks, użytkownicy drukują wiadomość z edytora tekstu do drukarki GFI FAXmaker lub tworzą nową wiadomość za pomocą używanego klienta poczty elektronicznej (np., Outlook lub Outlook Web Access). Następnie wybierają odbiorców faksu z książki adresowej lub listy kontaktów programu Outlook lub też bezpośrednio podają numer. Po kliknięciu przycisku „Wyślij” faks zostaje wysłany, a użytkownik otrzymuje powiadomienie o przebiegu wysyłki do skrzynki odbiorczej.

  Faks do skrzynki odbiorczej e-mail – w formacie faksu lub PDF
  GFI FAXmaker dostarcza faksy do skrzynek odbiorczych użytkowników w formacie TIF lub Adobe PDF. Umożliwia to użytkownikom sprawdzanie faksów z dowolnej lokalizacji na świecie przy pomocy zwykłego klienta poczty elektronicznej (na przykład programu Outlook) lub sieciowego klienta poczty elektronicznej (na przykład, Outlook Web Access). Odbiór w formacie PDF zapewnia, że faks może być przesłany każdemu, a dodatkowo procedura ta pozwala na łatwą integrację z systemami archiwizacji dokumentów i innymi procesami przetwarzania danych.

  Możliwość wysyłania i otrzymywania faksów poprzez telefon komórkowy lub urządzenie przenośne
  Poprzez bramę Email2Fax programu GFI FAXmaker, klienty poczty elektronicznej urządzeń przenośnych jak Blackberry i (od 2003) Pocket PC mogą być używane do wysyłania faksów. Klienty poczty elektronicznej Blackberry i Pocket PC mogą też otrzymywać faksy i raporty o przychodzących faksach w formie wiadomości e-mail. Urządzenia Blackberry posiadają wbudowaną przeglądarkę plików PDF, która jest doskonale zintegrowana z możliwościami obsługi PDF programu GFI FAXmaker. Większość urządzeń Pocket PC 2003 jest dostępna również z wbudowanymi przeglądarkami PDF. Telefony komórkowe GPRS z obsługą poczty elektronicznej i odtwarzania obrazu mogą korzystać z GFI FAXmaker tak samo, jak urządzenia mobilne.

  Obsługa kontaktów programu Outlook  
  Nie jest potrzebne tworzenie oddzielnej książki adresowej faksów – wystarczy wybrać pozycję "Faks" odbiorcy z listy kontaktów programu Outlook lub ogólnej książki adresowej – nie ma potrzeby dublowania adresów.

  Dołączanie dokumentów Office, plików PDF, HTML i innych
  Możliwe jest dołączanie plików Microsoft Office, PDF, HTML i innych do faksu. Są one przetwarzane na format faksu na serwerze. Komenda ‘Wyślij do…(adresata poczty)’, dostępna w programie Microsoft Office i innych aplikacjach może być zatem używana do szybkiego przesłania dokumentu w formie faksu.

  Automatyczna integracja z aplikacjami i scalanie – NetPrintQueue2Fax
  Opcja NetPrintQueue2FAX produktu GFI FAXmaker pozwala na wbudowanie numeru faksu do dokumentu i drukowanie do faksu z prawie każdej aplikacji, z dowolnego miejsca w sieci – bez konieczności ponownego podawania numeru faksu. Ta opcja jest szczególnie użyteczna dla aplikacji rozliczeniowych; wysyłanie rachunków lub faktur odbywa się przy pomocy zagnieżdżenia numeru faksu w dokumencie. Nie jest wymagana dodatkowa integracja z aplikacjami ani żadne inne dodatkowe zmiany.

  Rozsyłanie faksu przy pomocy Microsoft Office
  Za pomocą opcji scalania programu Microsoft Word/Office, możliwa jest spersonalizowana rozsyłka faksów. Dzięki obsłudze ODBC przez Microsoft Office lista odbiorców może być pobrana z dowolnego źródła danych, jak Microsoft SQL Server, Microsoft Access i inne.

  Wsparcie dla Citrix
  Możliwe jest uruchomienie klienta GFI FAXmaker na serwerze terminali Citrix. Pozwala to zalogowanym użytkownikom terminalowym Citrix na wysyłanie faksów.

  Inne cechy:

  • Obsługa HP Digital Sender: Łatwe przesyłanie faksem papierowych dokumentów przez GFI FAXmaker
  • Adnotacje i komentarze
  • Automatyczny druk raportów o przebiegu transmisji, miniatury faksu
  • Podgląd faksów
  • Tekstowy interfejs API – łatwa integracja z aplikacjami
  • Rendering wiadomości w formacie HTML
  • Bez aktualizacji schematów
  • Auto-drukowanie faksów na różnych drukarkach sieciowych w oparciu o reguły routingu
  • Rozliczenia połączeń: Analiza kosztów z użyciem Microsoft Excel
  • Routing faksów do innego serwera FAXmaker dla zastosowania LCR (Least Cost Routing) poprzez SMTP
  • Obsługa sterowników Windows 2000/XP/2003/2008
  • Projektowanie stron tytułowych w formacie HTML lub RTF (Microsoft Word)
  • Zdalny monitoring serwera faksów

  Wymagania systemowe:
  • Windows 2000/2003/XP/2008 z minimum 256 MB RAM i procesorem 800 MHz
  • Profesjonalne urządzenie faksujące (lista urządzeń)
  Szczegółowe wymagania systemowe znajdują się w podręczniku użytkownika.
  Program dostępny w wersji angielskiej.


  Klientami programu GFI FAXmaker są między innymi:
  Microsoft, Telstar, Mercedes-Benz, Vodafone, NASA Goddard Space Flihght Center - The Hubble Space Telescope Project, Volkswagen, Compaq.


 • Przegląd | Funkcje | Zrzuty ekranów | Pobierz wersję próbną | Cennik | Aktualności | O GFI | Kontakt